Subskrypcja
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – MEDYCZNA NEUROLINES

Brain – Boy Universal

Brain – Boy Universal – urządzenie zostało opracowane w celu przeprowadzania treningu procesów przetwarzania i spostrzegania centralnego, zachodzących w ludzkim mózgu. Mózg jest wyjątkowym organem naszego ciała. Steruje on ważnymi funkcjami życiowymi, jak bicie serca, oddychanie itp. Odgrywa bardzo ważną rolę w procesach przetwarzania i spostrzegania bodźców zmysłowych. W słyszeniu i widzeniu uczestniczą nie tylko uszy i oczy. Nerwy słuchowe i wzrokowe przenoszą bodźce zmysłowe, odebrane słuchowo i wzrokowo, a więc usłyszane i widziane do mózgu, gdzie są one przetwarzane. Dopiero w tym momencie bodźce te mogą zostać zrozumiane. Ten proces wymaga bardzo dużego wkładu pracy ze strony mózgu: głoski muszą zostać zestawione tak, aby tworzyły słowa; musi zostać wychwycona intonacja słów, która pozwoli na zrozumienie treści zdania, oraz z wielu głosów musi zostać wychwycony głos wybranego mówcy. Im lepiej wyćwiczony jest mózg w swojej pracy, tym zrozumienie treści będzie łatwiejsze i szybsze. Umiejętności te można wytrenować korzystając z ośmiu gier, zawartych w Brain – Boy Universal.

Adres

Ul. Józefa Piłsudskiego 31/313
05-120 Legionowo, ____________________________ Ul. H. Sienkiewicza 7D
09-100 Płońsk, ____________________________
woj. Mazowieckie
neurolines@neurolines.pl
Tel.: 503-502-784
Fax.: 503-502-784
twitter twitter twitter twitter youtube