Poradnia psychologiczno-terapeutyczna NeuroLines to zespół doświadczonych specjalistów z obszaru psychologii, pedagogiki, psychoterapii i psychiatrii.
Kierujemy swoja ofertę do dzieci i dorosłych z trudności psychologicznymi o szerokim spectrum: stres, problemy z nauką, napięciowe bóle głowy, zaburzenia emocjonalne, a także do osób z rozpoznaniem klinicznym lub diagnozą poradni:  ADHD, ADD, dysleksja (i podkategorie), zaburzenia lękowe, bezsenność, stany depresyjne i in.
Ponadto proponujemy treningi rozwijające, mające na celu usprawnienia funkcji poznawczych: koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania.
Cyklicznie organizujemy także warsztaty dla rodziców, dotyczące wielu kwestii problemowych np. jak skutecznie wychowywać, jak radzić sobie z kłopotliwym dzieckiem.
W naszej praktyce korzystamy z precyzyjnych metod diagnozy i terapii.
Dla celów terapii i treningów używamy aparatury medycznej: EEG Biofeedback i urządzeń do Metody Warnkego.
Treningi w swojej formie są atrakcyjne dla dzieci, co pozwala dłużej utrzymać efekt zainteresowania terapią.