Subskrypcja
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – MEDYCZNA NEUROLINES

Trening umiejętności społecznych

trening umiejętności społecznych LegionowoTrening umiejętności społecznych. Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, a w szczególności z Zespołem Aspergera, czy z autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA).

W Laboratorium NeuroLines uczymy dzieci i młodzież umiejętności społecznych podczas zajęć grupowych. Grupy liczą sobie od 6 do 8 osób, a uczestnicy podzieleni są ze względu na wiek. To właśnie wiek i poziom zaawansowania grupy decyduje o formie realizowanych zajęć. Podstawową metodą wykorzystywaną podczas terapii jest Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina.

Trening grupowy dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera.
Proponujemy cykl 15 spotkań, każde z nich trwające ok. 1,5 godz. (koszt 70zł):

Trening w grupach wiekowych:

① 3-5 lat (przy udziale jednego z rodziców, opiekunów)

Terapia zabawą  z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, Treningu Umiejętności Społecznych A.P. Goldsteina, według stałego porządku:

– Ćwiczenia wprowadzające – zabawy orientacyjno-porządkowe. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała. Dzieci witają się w rytm piosenki.
– Zajęcia właściwe – ćwiczenia  ruchowe, mające charakter usprawniający i rozwijający, wykorzystujące elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn. W tej części znajdzie się wprowadzany podczas zabawy (scenki, zabawa ruchowa, zabawa plastyczna, bajkoterapia) kolejny element z Treningu Umiejętności Społecznych wg. A.P. Goldsteina.
– Zajęcia końcowe – ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne,  uświadamiające napięcie mięśniowe, w miarę możliwości dzieci – oddechowe. Omawianie sesji (co się wam podobało, jak się czuliście?)

W tej grupie wiekowej zajęcia będą cechowały się powtarzalnością, tak, by dzieci spodziewały się tego, co się będzie działo. Na początku każdego spotkania uczestnicy grupy wraz z trenerem spiszą plan spotkania, który w późniejszym etapie będzie realizowany.

Pierwsze z nich to spotkanie wprowadzające, kolejne służyły będą ćwiczeniu umiejętności społecznych (wybranych z Treningu Umiejętności Społecznych wg. A.P.Goldsteina):

I. Podstawowe umiejętności społeczne
1. Słuchanie
2. Mówienie „Dziękuje”
3. Mówienie komplementów

II. Zaawansowane umiejętności społeczne
4. Proszenie o pomoc
5. Przepraszanie
6. Przyłączanie się do działań innych

III. Umiejętności radzenia sobie z uczuciami
7. Poznawanie swoich uczuć
8. Wyrażanie swoich uczuć
9. Rozumienie, co czują inni

IV. Alternatywne umiejętności wobec agresji
10. Pomaganie innym
11. Stosowanie samokontroli
12. Obrona swoich praw

V. Umiejętności radzenia sobie ze stresem
13. Reagowanie na niepowodzenie
14. Radzenie sobie z presja, grupy

VI. Umiejętność planowania
15. Ustalanie przyczyny problemów
16. Szeregowanie problemów według ich ważność,
17. Podejmowanie decyzji

Ostatnie spotkanie – kończące, zamykające trening.

② 6-9 lat,

Trening według stałego porządku:

– Rozmowa wprowadzająca, ustalenie planu. Spisanie ważnych wydarzeń dla poszczególnych członków grupy, wpisanie w plan elementu z Treningu Umiejętności Społecznych,
-Zajęcia właściwe – nawiązanie do kolejnych punktów planu. Zabawy grupowe, elementy bajkoterapii, dramy.
– Zajęcia końcowe – ćwiczenia rozluźniające, relaksacyjne,  oddechowe. Omówienie sesji (co się wam podobało, jak się czuliście?)

Proponujemy cykl 15 1,5 godz. spotkań,

Pierwsze z nich to spotkanie wprowadzające, kolejne służyły będą ćwiczeniu zaawansowanych umiejętności społecznych (wybranych z Treningu Umiejętności Społecznych wg. A.P.Goldsteina):

II. Zaawansowane umiejętności społeczne
1.Proszenie o pomoc, przepraszanie
2.Przyłączanie się do działań innych

III. Umiejętności radzenia sobie z uczuciami
3.Poznawanie swoich uczuć, wyrażanie swoich uczuć
4.Rozumienie, co czują inni
5.Radzenie sobie z czyjaś złością
6.Radzenie sobie ze strachem

IV. Alternatywne umiejętności wobec agresji
7.Pomaganie innym, stosowanie samokontroli
8.Obrona swoich praw, reagowanie na zaczepki

V. Umiejętności radzenia sobie ze stresem
9.Reagowanie na niepowodzenie
10.Radzenie sobie z presja, grupy
11.Przygotowanie do trudnej rozmowy

VI. Umiejętność planowania
12.Ustalanie przyczyny problemów
13.Szeregowanie problemów według ich ważność,
14.Podejmowanie decyzji

Ostatnie spotkanie – zamknięcie treningu, podsumowanie.

③  10-13 lat

Spotkania terapeutyczne 1xtygodniu, w ramach grupy wsparcia. Młodzież ma szansę uzyskać wsparcie od rówieśników, nabrać dystansu wobec własnych niedomagań, ćwiczyć w grupie umiejętności społeczne.

Każda sesja wg stałego porządku:
– przywitanie. Omówienie minionego tygodnia, spisanie planu na aktualną sesję,
– omówienie kolejnych punktów planu,
– zakończenie sesji, informacje zwrotne od uczestników grupy.

Cele edukacyjno-terapeutyczne:

  • kształtowanie kontaktów społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowanych;
  • nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy;
  • wykształcenie motywacji do komunikowania się;
  • kształtowanie umiejętności naśladownictwa ruchowego oraz werbalnego;
  • wzbudzanie zainteresowania otoczeniem;
  • poprawa umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia; rozwój funkcji poznawczych;
  • kształtowanie orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni;  usprawnianie motoryczne;Prowadzi: Kamilla Kucharska

Adres

Ul. Józefa Piłsudskiego 31/313
05-120 Legionowo, ____________________________ Ul. H. Sienkiewicza 7D
09-100 Płońsk, ____________________________
woj. Mazowieckie
neurolines@neurolines.pl
Tel.: 503-502-784
Fax.: 503-502-784
twitter twitter twitter twitter youtube