Badanie QEEG (quantitative) jest cyfrowym przetworzeniem sygnału EEG w taki sposób, że możemy zauważyć rozkład fal na całej powierzchni korowej w postaci ilościowego zapisu. Klasyfikacji wzorca EEG dokonuje się poprzez szczegółową analizę. Nieprawidłowości w rozkładzie korelują niejednokrotnie z obrazem klinicznym zaburzeń.

Komputer wyświetla wartości liczbowe w tabeli jako widmo amplitud względem częstotliwości lub jako mapę topograficzną pokazującą aktywność w różnych miejscach na głowie. QEEG dostarcza zazwyczaj informacji o amplitudzie (µV) i mocy w pikowatach (pW) dla poszczególnych częstotliwości i miejsc na głowie. Wyznacza się również współczynniki, odchylenia standardowe, a także inne obliczenia statystyczne. Zwykle QEEG odnosi się do pomiaru rejestrowanego 19 odprowadzeniami. Jednak wartości rejestrowane z jednego miejsca aktywnego mogą również zostać poddane analizie ilościowej.

Najnowsze badania wykazały, że niektóre zaburzenia, takie jak ADHD, OCD, schizofrenia, depresja, specyficzne trudności w uczeniu się i in. są związane z różnymi spontanicznymi lub wywołanymi wzorami potencjałów elektrycznych, rejestrowanymi z głowy przez wiele elektrod powierzchniowych. Dostarczają one wiarygodnych markerów funkcji oraz dysfunkcji mózgu.

Przygotowanie do badania qEEG, punktowego („mini mapa”, mini qEEG):

– należy być wypoczętym i wyspanym,
– należy zjeść lekki posiłek,
– należy umyć włosy i nie stosować w dniu badania lakieru, żelu, kremów do stylizacji, odżywek do włosów,
– nie powinno się przyjmować leków stymulujących ośrodkowy układ nerwowy, w okresie 24 godzinnym poprzedzającym badanie,
– nie powinno się spożywać alkoholu, napojów zawierających kofeinę oraz wszelkich innych środków psychoaktywnych, w okresie 24 godzinnym poprzedzającym badanie,
– nie należy odstawiać leków przyjmowanych z przepisu lekarza.

Badanie QEEG 10-10-2011