metoda warnkego dziewczynaDysleksją rozwojową – nazywamy zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Określenie „rozwojowa” oznacza, że jej symptomy są widoczne na każdym etapie rozwojowym,
a trudności nie pojawiają się nagle i występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej. Dysleksja objawia się trudnościami w nauce czytania i pisania, pomimo stosowania standardowych metod nauczania, inteligencji na poziomie przeciętnym i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych.

Wiele jest teorii dotyczących przyczyn tego zaburzenia.  Jednak na przestrzeni lat, dzięki szeregowi przeprowadzonych badań, coraz więcej naukowców dochodzi do wniosku, że przyczyną tego zaburzenia są deficyty automatyzacji, które dotyczą procesu przetwarzania bodźców wzrokowych
i słuchowych w ośrodkowym układzie nerwowym.

Osoby cierpiące z powodu deficytów, związanych z nieprawidłową automatyzacją zaczynają stosować strategie kompensacyjne, które pochłaniają mnóstwo energii. W konsekwencji  większość dzieci
z trudnościami w uczeniu się jest całkowicie wyczerpana na długo przedtem, zanim się skończy dzień szkolny.

Dysleksja 17-10-2011