Metoda neurofeedback lub EEG Biofeedback, jest wykorzystywana jako narzędzie psychoterapii instrumentalnej. Pozwala ona poprzez trening zmieniać nieprawidłowy rozkład eeg (czynność bioelektryczną mózgu) w pewnych zakresach. Wskutek własnej pracy pacjent koryguje nieprawidłowy wzorzec wytwarzany przez jego mózg. Wykonuje to dzięki stałej kooperacji z urządzeniem, które zawiaduje o niewłaściwej charakterystyce zapisu. Zmiana dokonuje się poprzez wykorzystywanie informacji zwrotnej przekazywanej w czasie rzeczywistym. Metoda ta doczekała się wielu naukowych opracowań. Stosowana jest w różnych dziedzinach ludzkiej działalności: od szkolnictwa poprzez sport, medycynę aż do biznesu. Kluczowym elementem treningu jest uzyskanie większej kontroli nad funkcjami własnego organizmu, co pozwala osiągać lepszą efektywność swoich przedsięwzięć. Treningi EEG Biofeedback służą zarówno ludziom zdrowym i aktywnym jak też osobom z wyraźnymi dysfunkcjami na podłożu neuro- psycho- fizjologicznym.

Zastosowanie:

W licznych badaniach potwierdzono skuteczność neurobiofeedback w leczeniu zaburzeń uwagi (adhd, add) i uczenia się, depresji czy szerzej zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, neurastenii, napięciowych bólach głowy, w treningu kontroli złości, schizofrenii, zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw), autyzmie (zespół Aspergera), upośledzeniu umysłowym i uszkodzeniach mózgu. Wyniki tych badań są opisywane w specjalistycznych czasopismach naukowych takich jak Journal of Neurotherapy, Journal of Clinical Psychology, Brain&Cognition, International Journal of Psychophysiology, Clinical Electroencephalography, Biofeedback & Self-Regulation, Biofeedback, Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Comprehensive Psychiatry, Advances In Medical Psychotherapy, Medical Psychotherapy, Science, Archives fur Psychologie, Journal of behaviour therapy & Experimental Psychiatry, International Journal of Addiction, Advances in Clinical Child Psychology, Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, Biological Psychiatry, Australian Journals of Developmental Disabilities.

Neurofeedback 06-10-2011