Psychoterapeuta Legionowo

Czym jest psychoterapia?shutterstock_138711254

To oddziaływanie lecznicze za pomocą narzędzi psychologicznych i środowiskowych.
Psychoterapia polega na systematycznym oddziaływaniu psychologicznym. Celem tych działań jest poprawa funkcjonowania psychicznego, jak również przystosowania społecznego.
Znane są różne nurty w psychoterapii: m.in. psychoanalityczny, dynamiczny, fenomenologiczny czy behawioralny.
Definicje psychoterapii w poszczególnych nurtach (np. wymienionych powyżej) różnią się między sobą. Każdy z nich ma sprecyzowaną koncepcję teoretyczną, akcentującą odrębne podejście do zagadnień takich jak np. narzędzia pracy z pacjentem czy rola przeszłości w życiu pacjenta.

Istotną rolę w psychoterapii odgrywa wiedza psychologiczna, którą można wykorzystać do leczenia różnego rodzaju chorób. Mowa tu nie tylko o procesach natury psychicznej, ale też dotyczących sfery somatycznej ludzkiego organizmu.

Zadaniem psychoterapeuty jest korzystne oddziaływanie na sferę psychiczną pacjenta. Dotyczy to między innymi zaburzeń emocjonalnych czy nerwicowych, jak również chorób psychosomatycznych, ale także u pacjentów klinicznych.

Psychoterapia może odbywać się indywidualnie lub zespołowo. W przypadku psychoterapii zespołowej można podzielić ją na dwie grupy: zbiorową i grupową. Pierwszy rodzaj psychoterapii (zbiorowej) ma oddziaływać na większą liczbę pacjentów za pomocą narzędzi znanych w psychoterapii indywidualnej. W przypadku psychoterapii grupowej wykorzystywana jest dynamika stosunków, które powstają pomiędzy pacjentami specyficznie dobranej grupy.

2 komentarze