Jak wygląda program terapeutyczny? Zaczynamy od konsultacji, która jest zarazem rodzajem kwalifikacji do terapii. Oceniamy stopień i złożoność zgłaszanych trudności aby zaproponować odpowiednią formę pomocy lub treningu. Kwalifikacja prowadzona jest przez psychologa, który następnie kieruje na właściwe badania lub dodatkową konsultację. Po tej wizycie prowadzimy badanie zgodne z zaleceniem psychologa: badanie QEEG, badanie do metody Warnkego, wstępna orientacja do psychoterapii, badanie lekarskie do farmakoterapii. Następny krok to ocena skuteczności terapii na podstawie badań kontrolnych. Wyniki terapii omawiamy w terminie zależnym od ustalonych wyjściowo założeń.eeg biofeedback

Terapia krok po kroku 10-10-2011