Subskrypcja
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – MEDYCZNA NEUROLINES

Psychoterapia

psychoterapia legionowoPsychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) to szereg metod leczących lub też wspomagających proces leczniczy dolegliwości i problemów psychologicznych. Celem  psychoterapii jest najczęściej wspieranie zmian zachowania i postaw pacjenta, jak też rozwój jego umiejętności emocjonalnych i kompetencji społecznych. np. wzrost poziomu samokontroli, sposobów radzenia sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, jak też poprawa własnej motywacji do działania.
„(…) wartością nadrzędną w psychoterapii jest dążenie do oferowania takich form pomocy, które będą skuteczne w łagodzeniu cierpienia oraz w uwalnianiu od wpływu tych schematów osobistych, które tworzą lub potęgują cierpienie.” (prof. Jerzy Mellibruda)

Wyróżniamy pięć podstawowych nurtów teoretycznych związanych z psychoterapią:

  • Podejście psychoanalityczne (nazywane często podejściem psychodynamicznym)
  • Podejście behawioralno-poznawcze
  • Podejście humanistyczno-egzystencjalne
  • Podejście systemowe
  • Inne szkoły (m. in. psychoterapia Ericksonowska)

Nasze podejście bazuje na ujęciu integracyjnym , co oznacza, że staramy się łączyć w pracy psychoterapeutycznej osiągnięcia wszystkich wymienionych szkół terapeutycznych, w zależności od zgłaszanych problemów i trudności z jakimi przychodzi pacjent. Nie ograniczamy się do idei i strategii wyznaczonej przez jakiś konkretny model psychoterapii. W swojej praktyce sięgamy do rozwiązań właściwych dla danej osoby, a nie uzasadnionych stanowiskiem teoretycznym.

Psychoterapia 06-10-2011

Adres

Ul. Józefa Piłsudskiego 31/313
05-120 Legionowo, ____________________________ Ul. H. Sienkiewicza 7D
09-100 Płońsk, ____________________________
woj. Mazowieckie
neurolines@neurolines.pl
Tel.: 503-502-784
Fax.: 503-502-784
twitter twitter twitter twitter youtube