Używamy czepka z 19 czujnikami do powierzchniowego treningu neurofeedback, co daje nam możliwość trenowania jednocześnie dowolnej liczby obszarów. Poprzez ćwiczenie wielu okolic lub nawet całych sieci neuronalnych, jesteśmy w stanie pracować w nieporównywalnie większej skali niż przy użyciu klasycznego sprzętu z jednym lub dwoma aktywnymi kanałami. Normatywna baza danych NeuroGuide z eeg-testi1Applied Neuroscience pozwala na bieżąco kontrolować wyniki treningu. Informacji dostarcza nam miara odchylenia standardowego od średniej.

Neurofeedback 19 kanałowy Z-score 24-08-2015