Metoda neurofeedback lub EEG Biofeedback.

Formalna definicja, podawana przez AAPB (Association  For Applied Psychophysiology and Biofeedback) brzmi:

Biofeedback jest procesem umożliwiającym osobie naukę jak zmienić fizjologiczne czynności aby polepszyć swoje zdrowie oraz osiągnięcia. Precyzyjne urządzenia mierzą fizjologiczne aktywności takie jak fale mózgowe, czynność serca, aktywność mięśni i temperatura skóry. Instrumenty te bezzwłocznie  zwracają  dokładną ‘informację zwrotną’ do użytkownika. Prezentacja tej informacji – często w połączeniu ze zmianami w myśleniu, emocjach i zachowaniu – wspiera pożądane zmiany fizjologiczne. Z biegiem czasu, zmiany te mogą trwać nawet bez dalszego używania urządzeń.

W biofeedbacku mamy do czynienia z aparaturą monitorującą, która przekazuje zwrotnie informacje o przebiegu procesów fizjologicznych. Jest to korzystna kooperacja mająca na celu przywrócenie utraconej sprawności bądź normalizację zaburzonych funkcji organizmu. Proces chorobowy polega na zakłóceniu homeostazy natomiast oddziaływanie terapeutyczne, lecznicze zmierza w kierunku odtworzenia stanu równowagi. W metodzie bfb pacjent uczy się kontrolować układ fizjologiczny poprzez procedurę poznawczo – behawioralną.

Bieżąca informacja zwrotna o zachodzących korelacjach między sferą psychiczną i somatyczną stanowi płaszczyznę zmian. Przekazywana non stop informacja o zmianach przebiegających  w organizmie pozwala korygować nieprawidłowości poszczególnych funkcji.