Pracowania EEG w Płońsku, zlokalizowania jest na terenie szpitala powiatowego. Wykonujemy badania EEG czyli odczyty czynności bioelektrycznej mózgu. Badania wykonywane są na nowoczesnym aparacie MITSAR. System Mitsar-EEG-BT oparty na 21 EEG i 4-kanałowym wzmacniaczu EEG jest doskonałym narzędziem diagnostycznym spełniającym wymagania kliniczne. Oprogramowanie pozwala na wykonanie poza standardowym badaniem EEG, także monitorowanie wideo, analizę widmową i mapowanie mózgu, mapowanie 3D Loreta, lokalizowanie źródła dipola, a także normatywne bazy danych HBI i Neuroguide. Pracownia wykonuje badania dla potrzeb szpitala oraz komercyjnie.