Legionowo

Logopedzi oferują szeroki zakres usług, głównie jest to praca indywidualna, choć często także wsparcie dla rodzin, grup terapeutycznych oraz informowanie ogółu społeczeństwa. Logopeda zajmuje się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

Zadaniem logopedy jest diagnoza i terapia mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w przypadkach:

 • dyslalii (wad wymowy),
 • opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku,
 • jąkania i innych niepłynności mowy,
 • oligofazji (zaburzeń mowy u osób z obniżoną sprawnością intelektualną),
 • dyzartrii (zaburzenia mowy związane ze zmianą w napięciu mięśni i ich porażeniu),
 • afazji (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu),
 • zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu,
 • problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu,
 • rozszczepu wargi i podniebienia,
 • laryngektomii (całkowite wycięcie krtani),
 • deformacji mowy w wyniku usunięcia nowotworu złośliwego jamy ustnej,
 • dysfagii (zaburzenia w połykaniu),
 • zaburzeń głosu,
 • bililingwizmu (problemy dwujęzyczności),
 • dysleksji rozwojowej,
 • zaburzeń otępiennych,
 • schizofazji (zaburzeń mowy spowodowanych chorobami psychicznymi).

 

Chociaż logopedzi ściśle współpracują z nauczycielami, lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnych i rehabilitantami i innymi członkami interdyscyplinarnego zespołu, są niezależni i nie działają pod bezpośrednim nadzorem lekarza.