Neurofeedback to innowacyjne rozwiązanie treningowe wykorzystujące parametry zapisu EEG (aktywności mózgu) jako sygnału nawigującego pacjenta w kierunku pożądanych zmian. Oparta na informacji zwrotnej terapia pozwala poprawiać funkcjonowanie dzieci z problemami szkolnymi, ADHD, ADD, dysleksją, zaburzeniami uczenia, stanami lękowymi, tikami, migreną. Metoda polecana jest także jako forma wspomagania osób z zespołem Aspergera, w stanach pourazowych, w zaburzeniach depresyjnych, w  przewlekłych bólach głowy, z epilepsją, doświadczających przewlekłego stresu.  To bezpieczna terapia dla dzieci i dorosłych, sprawdzająca się w usprawnianiu kondycji psychologicznej osób zdrowych oraz w profilaktyce chorób otępiennych.